Tantrische massage voor mannen - Pure Nature Passion (2024)

Werkwijze

De tantrische massage is een krachtige (h)eerlijke totaalmassage!

De tantrische massage is voor mensen vanaf 21 jaar. Juist ook ouderen zijn van harte welkom, daar werk ik heel graag mee.
Wat ik van veel mensen hoor is dat ze het jammer vinden dat het stukje intieme delen bij een ‘normale’ massage wordt overgeslagen. Bij mijn tantra massage worden de intieme delen gelijkwaardig mee gemasseerd en dus niet alleen aan het einde van de massage. Deze massage wordt volkomen op de persoon in kwestie afgestemd. Dat betekent dat elke massage weer anders verloopt. Ik masseer in beginsel vrij stevig, tenzij iemand anders aangeeft. Ik ben van mening dat het hele lichaam zo soepel en los mogelijk moet zijn om optimaal te functioneren en intenser te kunnen voelen.

Mijn afgelegen praktijk aan een doodlopend zandweggetje heeft een aparte toegang met wachtruimte en toilet. Je wordt opgehaald en krijgt naar wens wat te drinken. Er wordt altijd overlegd of het in orde is dat beiden geheel ontkleed zijn. Dat heeft wel mijn voorkeur maar is zeker niet verplicht. Er is een prachtige ruime douche, opfrissen van te voren en of na afloop is dus mogelijk.

Je begint op je buik op mijn verwarmde 1.40 m. brede hydraulische massagetafel. Dit voelt net zo prettig als een matras op de grond. Dit kan met en zonder kussen of met het hoofd in een gat in de tafel. Meestal start ik met het masseren van de rug. De natuurlijke zoete amandel olie is geheel geurloos, tenzij je anders wenst. Er kan ook zonder olie gemasseerd worden, dan gebruik ik andere technieken. Ik start meestal met bindweefseltechnieken en mobiliseer de wervelkolom en het bekken om de zenuwbanen optimaal te kunnen laten functioneren. Van daaruit heb ik doorgaans genoeg aanknopingspunten voor de verdere massage. Ik mag graag fysiek contact maken, heb interesse in jou als persoon en draag graag het nodige van mijn kennis over waar het jou kan ondersteunen. Ik praat dus wel tijdens de massage, tenzij iemand dat perse niet wil.
Ik ben fysiotherapeut en heb vele massageopleidingen gevolgd. Ik heb dus een ruime keus uit technieken en werkwijzen om jouw lijf optimaal te stimuleren en alles goed te laten stromen en functioneren. Soms werk ik meer regulier, bijvoorbeeld met de bekkenbodemspieren, soms meer vanuit de chakra’s en vaak vanuit de vijf elementen vanuit de traditionele Chinese geneeswijzen. Het zal een combinatie zijn van sportmassagetechnieken, Ayurvedische- en Thaise methoden in combinatie met holistische inzichten.

Ik hou ervan om veel lichamelijk in contact te zijn. Body to body is een mooie manier hiervoor. Ik mag graag op of even tegen iemand aan liggen, ik check wel of dit in orde is voor jou. Jij bent en blijft de ontvangende partij.
Als er een hulpvraag of een blokkade is, op welk gebied dan ook, lichamelijk en of geestelijk, kunnen we hier zeker ook mee aan de slag met een stukje coaching. Ook voor de meer ontspannende sensueel getinte massage kun je bij mij terecht. Al zal ik het niet nalaten te proberen diepe verbinding te maken en een unieke ervaring te creëren. Ik hou van diepgang en vervloeien. Ik praat graag om dingen uit te leggen of te verduidelijken.
Een hoogtepunt (handmatig) vind ik altijd weer inspirerend. Liefst op de meer tantrische manier, maar op zijn minst doe ik mijn best dat het veel intenser wordt dan je gewend bent. Het hangt helemaal af van waar jij voor openstaat en hoever je daar zelf in mee kunt gaan en aan over kunt geven. Het is jouw feestje, hou svp wel rekening met mijn grenzen.

Als je omgedraaid bent en op je rug ligt, ga ik kijken hoe je ademt en waar nog spanning zit. Zijn je kaken ontspannen en kun je echt contact met je bekken maken. Technieken uit de Tao of Love uit het oude China zet ik in om jouw seksuele energie in beweging te krijgen. Ik beoog opwinding te laten ervaren op een dieper niveau dan dat jij gewend bent. Ik raak je hele lichaam aan inclusief intieme delen, tenzij je dat niet wil.
Een tantrisch hoogtepunt is een org*sme zonder ejacul*tie, meestal wordt dit als heftiger en of intenser ervaren. Maar ook een ‘normaal’ org*sme zal waarschijnlijk dieper en intenser zijn dan normaal. We gaan kijken wat bij jou past en wat lukt op dat moment. Misschien kom je wel te snel klaar naar je zin, het leren beheersen van je org*sme valt meestal goed te leren. Vaak kun je met een enkele sessie al goed op weg komen. Mijn specialiteit is stukje coaching bij erectiestoornissen en waar mogelijk te verhelpen of te verbeteren.
Het kan zijn dat ik adviezen en huiswerkoefeningen mee geef voor thuis. Eveneens geef ik tips voor je relatie of andere zaken mocht je daar vragen over hebben of aanleiding.
Ik werk beslist niet zweverig. Alles wat ik zeg of doe kan ik min of meer wetenschappelijk onderbouwen. Op seksueel gebied is voor mij niets onbespreekbaar. Zolang het geen strafbare zaken zijn, kijk ik echt nergens van op. Ik denk graag mee als je ergens in vastloopt of ergens meer over wil weten.

In overleg kun je mij ook masseren, maar niet de intieme delen en ook niet mijn tepels. Ik geef graag aanwijzingen zodat je er echt wat van kunt leren.

Tijdens de massage mag je mij gerust aanraken. Vraag dat wel eerst even netjes s.v.p. Ook hier geldt weer, niet de intieme delen. Borsten zacht en respectvol aanraken is prima, maar beslist niet mijn tepels. Ik ben op jou gericht en niet op mijzelf. Op dat gebied kan ik nu eenmaal niet twee dingen tegelijk doen en toneelspelen is niets voor mij. Ik vind mijn werk fantastisch, dat wil ik ook graag zo houden. Ik ben heel open over mijn eigen seksualiteit en ik beantwoord met alle plezier al je vragen.

In de loop der tijden ben ik erachter gekomen dat ik een unieke visie op tantra heb. Nuchter, doeltreffend, een heel klein vleugje spiritualiteit, praktische oefeningen en snel resultaat waar mogelijk. Respect, privacy en veiligheid staan voorop. Ik heb weinig tot geen issues op seksueel gebied. Daarnaast ben ik er van overtuigd dat regelmatig een org*sme beleven (lees minimaal vier keer per week) zeer belangrijk is voor je gezondheid. Alleen al voor de man om je prostaat gezond te houden blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Er zijn echter meer manieren dan je misschien tot nu toe weet. Mensen iets nieuws leren en laten ervaren vind ik geweldig.

De tantra massage kan gecombineerd worden met het gebruik van onze sauna (met opgieting) en of de jacuzzi. Ik ga dan mee en we douchen samen. Zo leer ik mensen beter kennen en ik mag graag filosoferen over allerhande zaken. Het masseren vindt alleen binnen in de praktijkruimte plaats.

Respecteer alsjeblieft mijn grenzen. Ik doe geen Frans of intiem en vind het ook niet prettig als daar toch om gevraagd wordt. Nee is nee!

Tantrische massage voor mannen - Pure Nature Passion (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 5523

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.